Jaarlijks organiseren Plaatselijke Regelingscommissies (PRC’s) onder auspiciën van de SGWB de jaarlijkse SGWB Avondvierdaagse in hun plaats.

Door deze aanpak houdt de SGWB de kosten laag en blijft er geld over om andere zaken ‘centraal’ te regelen zoals:

 • aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor uw vrijwilligers en verkeersregelaars;
 • vergunningen voor het Landgoed Den Treek/Henschoten, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Stichting het Utrechts Landschap;
 • digitaal inschrijven, via internet, van de deelnemers;
 • presentje voor de medewerkers (bij elk lustrum, vanaf het 5e jaar);
 • ondersteuning van de plaatselijke organisatie door de Regelings Commissie Avondvierdaagse van de SGWB, met een hoge kwaliteit van dienstverlening (kennis, kunde en logistiek);

Naast bovengenoemde onderwerpen, draagt de SGWB zorg voor:

 • het vermelden van de SGWB Avondvierdaagse op haar website;
 • gratis lidmaatschap van de SGWB voor het bestuur van de plaatselijke regelingscommissie (met een maximum van vijf leden).

Het is niet noodzakelijk dat u een stichting of anderszins wordt (m.a.w. geen statuten en notariskosten), omdat de Avondvierdaagse onder de ‘paraplu’ van de SGWB georganiseerd wordt.

De kosten voor het organiseren van een SGWB Avondvierdaagse worden volledig door het inschrijfgeld van de deelnemers gedragen.

De SGWB faciliteert de PRC’s met materialen, zoals:

 • SGWB Avondvierdaagseboekje;
 • Formulieren voor inschrijven (individueel of als groep);
 • Startkaarten;
 • Medailles;
 • Routepijlen;
 • Vesten verkeersregelaars;
 • Affiches/posters;
 • Vlaggen/banners;
 • Enveloppen;
 • Medaillezakjes;
 • Kniptangen en stempels;
 • Plastic afvalzakken voor groepen tijdens de Avondvierdaagse.

Informatie:

Voor meer informatie over het organiseren van een SGWB Avondvierdaagse, kunt u contact opnemen met Hans Oostveen, secretaris van de Regelings Commissie SGWB-Avondvierdaagse.

Inschrijven als school of vereniging of groep

Scholen en verenigingen kunnen zich als groep inschrijven. De school of vereniging stelt een contactpersoon aan, die de nodige informatie van de SGWB ontvangt over de wijze waarop ingeschreven dient te worden, op welke wijze de betaling dient plaats te vinden en de medailles in ontvangst genomen kunnen worden

Inschrijven is mogelijk voor iedereen vanaf groep 3 van het basisonderwijs of waarvan de deelnemer de leeftijd van 6 jaar per 30 september van het lopende jaar bereikt, waarvoor de school of vereniging, van het deelnemende kind, wel de verantwoordelijkheid draagt.

Inschrijven als individuele wandelaar

 

Niet alleen een school of verenging kan inschrijven, maar ook de individuele deelnemer. Ook de individuele deelnemer dient de leeftijd van 6 jaar per 30 september van het lopende jaar te hebben bereikt, waar de ouder of verzorger de verantwoordelijkheid voor draagt.

Het inschrijven voor deelname aan de Avondvierdaagse, kan op door de Plaatselijke Regelings Commissie vastgestelde tijd en plaats.

De kosten voor deelname bedragen € 5,50 bij voorinschrijving en € 7,50 bij na-inschrijving.

Als u als deelnemer voor de SGWB Avondvierdaagse inschrijft, dan bent u verzekerd. Loopt u de SGWB Avondvierdaagse niet ingeschreven mee, dan bent u niet verzekerd en zijn alle (eventuele) kosten bij een calamiteit voor eigen rekening.

 

Plaats

Jaren 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Achterveld 5   259 367 355 306  291
Amersfoort 75 3011 3044 3042 3057 3212  3264
Amersfoort Vathorst 9 2271 2437 2571 2306 2684  2736
Baarn 73 1474 1495 1518 874 811  921
Buiksloot Amsterdam 3       1476 1510  1553
Bunnik/Odijk/ Werkhoven 46 1030 1026 956 944 950  890
Buren 27 299 302 219 211 280  285
Bussum/Naarden 71 1802 1708 1655 1661 1764  1928
Culemborg 73 2346 2350 2245 2053 2032  1989
Doorn 67 1897 1555 1475 1153 1138  1120
Driebergen 36 1363 1358 1319 1306 1306  1255
Hilversum 71 1978 2132 2168 2181 2328  2267
Hoevelaken 39 878 896 828 750 656  747
Hoogland 35 4046 4015 3897 3510 3417  3636
Kortenhoef 45 816 764 755 735 734  750
Laren 43 1309 1310 1279 1256 1188  1124 
Leersum/Amerongen 23 1331 1289 1115 1043 1056  970
Leidsche Rijn 10 1976 2091 2043 2003 2076  2314
Leusden 27 2500 2257 2138 2075 1977  1905
Loosdrecht 42 2092 1984 1911 2008 1951  1805
Maarssen 44 1306 1371 1303 1410 1429  1496
Maartensdijk 47 550 549 519 500 537  485
Maurik 38 368 334 308 300 277  324
Medemblik 55            527
Montfoort 42 609 618 626 570 597  555
Nieuwegein 44 2208 2266 2107 2222 2161  1953
Oostzaan 7       734 683  740
Oudewater 9 604 617 624 635 633  715
Putten 67 2161 2050 2186 2102 1979  2042
Scherpenzeel 40 875 823 769 801 776  831
Soest 37 2497 2385 2451 2403 2339 2138
Soesterberg 64 464 463 478 528 502  509
Utrecht-VSC 75 2708 2555 2597 2463 2488  2333
Utrecht-Overvecht 75 776 995 1094 1138 1031  975
Veenendaal 72 5148 5272 5294 5492 5211  5359
Voorthuizen 3       435 424  470
Woerden 69 1229 1047 947 876 831  784
Woudenberg 51 987 936 915 874 859  931
Zeist 73 3222 3110 2939 2963 2945  2960
Totaal   58131 57663 56658 57403 57078  57877
 

Historie

De geschiedenis van de Avondvierdaagse in Nederland begint in 1940 en was het initiatief van de Heer D. C. van der Horst, de toenmalig penningmeester van de Sticht- Gooische Wandelsport Bond onderdeel van Nederlandse Wandelsport Bond.

Er werd in dat jaar slechts gelopen in Amersfoort, Bussum en Utrecht.

In de jaren er na breidde de deelname zich snel uit, maar 1943 werd door de Duitse bezetter een wandelverbod afgekondigd om samenscholingen tegen te gaan.

Er kon toen niet meer in verenigingsverband en georganiseerd worden gelopen.

In 1945 kon dat weer wel, maar in dat jaar waren er te weinig schoenen en was er eveneens te weinig voedsel om op een verantwoorde wijze een Avondvierdaagse

te organiseren.

Vanaf 1946 barstte het los, ook Baarn begon toen op initiatief van de heren

 1. De Vroede, P.  Hendriksen, Radstock en P.  Luyten, voortkomende uit de wandelsportvereniging Dudok de Wit  met organiseren en deze vereniging deed dat onder wisselende samenstelling, de laatste 20 jaar ondermeer Sjef en Wil van Dijen, Hans Olthof en Pim Roos en in 2004 werd het overgenomen door de Politie Sportvereniging Eemland - Noord te Baarn, waarna het in 2007 zelfstandig werd.

In de 40er  jaren waren er zeer weinig deelnemers, men telde slechts 93, maar er zijn jaren geweest, dat er in Baarn wel 5000 deelnemers waren.

Na de oprichting van Plaatselijke Regelingscommissies in Bunschoten en Soest liep dat aantal rap terug en bleven er ongeveer 1000 deelnemers per jaar over.

De laatste jaren is er weer een lichte stijging.

Ook het Koninklijk Huis nam deel aan de Baarnse Avondvierdaagse.

In 1954 was het Prinses Margriet die op 11 jarige leeftijd, in de stromende regen, de tocht volbracht.

Vier jaar later was het de beurt aan haar jongere zus Christina, toen nog Marijke, om dat te doen.

Vanaf diverse locaties werd er gestart, Schouwburg Musis Sacrem aan de Beetslaan, Restaurant Astoria aan de Oranjestraat , Café Onder de Linden aan de Hoofdstraat en vanaf de 70er jaren is het de TOV kantine op het sportpark Ter Eem.

Jaarlijks is er het defilé langs het Gemeentehuis, waar de laatste jaren de jubilarissen, die de tocht voor de 25e, 40e of 50e, dan wel 60e   keer hebben volbracht, door de burgemeester of een van de wethouders de medaille krijgen opgespeld.

Voor de samenstelling van dit historische verslag bedanken wij Mevr. De Vroede – Hendriksen, de vrouw van Gerard de Vroede en dochter van Piet Hendriksen, beiden behorende tot de initiatiefnemers van de eerste Baarnse Avondvierdaagse in 1946.

Kopie website avondvierdaagse baarn.

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parnaskruid 56 3825PH Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174