Afdrukken

 

 1. ORGANISATIE.
  Onder auspiciën van De Sticht Gooise Wandelsport Bond (hierna: SGWB) organiseert de Plaatselijke Regelings Commissie (hierna: PRC) in haar woonplaats de Avondvierdaagse.                                                                                                                                                                
 2. PLAATSEN EN DATUM VAN ORGANISATIE

De PRC’s organiseren de Avondvierdaagse in de plaatsen en op de datum, genoemd in het SGWB Contact, nummer 2, editie SGWB Avondvierdaagse en verder vermeldt op de website van de SGWB alsmede op de website van de betreffende PRC.

 1. DEELNAME.

Deelname aan de Avondvierdaagse is mogelijk als individuele wandelaar alsmede in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden moet de groep minstens uit 6 personen bestaan, met inbegrip van leid(st)er. Het deelnemen door een vereniging, school, enz. met meer dan één groep is toegestaan. De leid(st)er van een groep is 18 jaar of ouder. 

 1. AFSTANDEN / MINIMUM LEEFTIJDEN.

Afhankelijk van de geboden mogelijkheid kan worden deelgenomen aan:

U mag zelf ook bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u dient wel rekening te houden met de minimumleeftijd.

De totale afstanden van 20, 40 en 60 km. worden over de vier avonden nader verdeeld.

 1. INSCHRIJFGELD
 1. WIJZE VAN INSCHRIJVING, BEWIJS VAN INSCHRIJVING
  De inschrijving - waartoe wordt overgegaan, nadat het inschrijfgeld is ontvangen dient als volgt te geschieden:

   Individuele deelnemer:

       Op de website van de PRC in uw woonplaats vindt u ook de mogelijkheid om u digitaal te kunnen inschrijven, mocht de betreffende               PRC hiervan gebruik maken. 

 1. INSCHRIJFADRES, INSCHRIJFTIJDEN, STARTPLAATS, STARTTIJDEN      
  Voor deze gegevens verwijzen wij u naar de PRC in de betreffende plaats waar de Avondvierdaagse wordt gehouden. 
 1. SLUITING VAN INSCHRIJVING

  Na de laatste plaatselijk aangegeven inschrijfmogelijkheid is de inschrijving gesloten.

  Mogelijk kunt u zich tijdens de eerste avond van de Avondvierdaagse nog schrijven. Dit kunt u navragen bij het gestelde      inlichtingenadres van de betreffende PRC.

 1. PERSOONLIJKE HERINNERING
  Deelnemers(sters) die de Avondvierdaagse gedurende vier achtereenvolgende avonden met succes hebben volbracht, ontvangen een persoonlijke herinnering. Bij deelname voor de 1e t/m 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e, 65e, 70e en 75e maal bestaat uit deze uit een medaille. Voor de tussenliggende malen worden cijferpins verstrekt. 
 1. CONTROLEKAARTEN
 1. VERPLICHT IS
 1. VERBODEN IS
 1. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
  ledere deelnemer(ster) aan de Avondvierdaagse is, mits voldaan aan punt 4 en 5 en hij/zij op de deelnemerslijsten voorkomt, door middel van een collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden.
 1. PERSOONSGEGEVENS

De SGWB verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SGWB kan bij inschrijving voor  deelname  aan de Avondvierdaagse verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. De SGWB gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met derden. De SGWB draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd.

 1. SLOTBEPALING
  In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de PRC in overeenstemming met de reglementen, richtlijnen en bepalingen van de SGWB.


Bestuur van de Sticht Gooise Wandelsport Bond

Regelings Commissie Avondvierdaagse 

Goedgekeurd SGWB-RCA 11-2019