Afdrukken

Handleiding SGWB-avondvierdaagse opgaveformulier groep

Het huidige formulier is ontstaan uit het oorspronkelijke SGWB formulier:

Inschrijfformulier groepen:

Het huidige formulier is in Excel formaat en is op veel punten geautomatiseerd opdat verwerking door PRC eenvoudiger, sneller en met minder fouten gebruikt kan worden.

Het formulier houd rekening met:

Moest de PRC in het verleden tellingen en berekeningen controleren dan was dat handwerk, nu berekent het formulier automatisch:

Het formulier kan 1 op 1 in het avondvierdaagse administratie pakket worden ingelegd opdat de PRC met minimale inzet:

Het formulier is zo opgesteld dat het werk van de PRC zeker verlicht wordt, het zijn tenslotte vrijwilligers de het vaak naast een drukke baan combineren.

 

Invullen formulier

Foutieve ingevulde formulieren kunnen wel verstuurd worden maar geven extra veel werk voor de ontvanger.

Veld A.

Veld B.

De regel gelijk midden boven Veld C

De regel gelijk midden boven Veld D:

Veld C. en D

Veld F en G.

Controle velden en foutmeldingen:

Veld E.

Veld K.

Veld L.

Veld M.

Kolom 3: Goed/Fout controle